Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Socialpsykiatrisk Center Syd

Socialpsykiatrien i den sydlige del af Ikast-Brande Kommune er organiseret på Socialpsykiatrisk Center Syd i Brande, som rummer mange forskellige tilbud, lige fra desiderede botilbud til aktiviteter og sociale arrangementer.

Er du interesseret i de mere specifikke informationer som f.eks. priser og visitationer mm., kan du læse mere om det her.

Vi har dagligt sociale tilbud og arrangementer.
Vi vil her gerne fremhæve Værestedet, som kan benyttes af alle uden nogen visitation.
Her har brugerne social samvær, hyggeaftner og arrangere i fællesskab udflugter.
Er du visiteret til et § 104-tilbud, kan du benytte Aktivitetscenteret.
Aktivitetscenteret tilbyder en lang række af aktiviteter som f.eks. kreativt værksted, motion, edb-undervisning og udeliv.

Unge-gruppen er et nyt tiltag i 2018 og er et samlingssted for psykiske sårbare unge mellem 18 og 25 år, som er bosat i Ikast-Brande kommune. Du skal ikke visiteres, du møder bare op. Læs mere i folderen her.
Mellem-gruppen er et nyt tiltag i 2018 og er et samlingssted for psykiske sårbare mellem 26 og 45 år som er bosat i Ikast-Brande kommune. Du skal ikke visiteres, du møder bare op. Læs mere i folderen her.

Lige nu har vi særlig fokus på:

Kerneopgaven 
I alt vores arbejde har vi fokus på at leve op til definitionen på kerneopgaven i Socialpsykiatrien..
Se mere her. 

Aftaler for Socialpsykiatrien
Psykiatri- og Handicapområdet i Ikast-Brande Kommune er ligesom de andre fagområder en del af det dialogbaserede aftalesystem. Det betyder, at Psykiatri- og Handicapområdet hvert andet år udarbejder aftaler, der beskriver, hvad området vil sætte særligt fokus på.
Se mere her.

Fællesmadlavning
Hver tirsdag aften mødes vi, laver dejlig mad og spiser sammen.
Det er for alle, og som altid bliver det en hygge aften.
Se mere her.

Udlejning af lokale:

Vi udlejer vores konferencerum.
Skal du afholde en kursus- eller undervisningsdag, har vi de perfekte omgivelser til dig.
Klik ind og se vores præsentation af lokalet her. 

 

Telefonrør I tilfælde af internet og/eller telefon nedbrud, kan vi kontaktes på telefon nr. 20 55 19 58

 

Fernisering på Remisen den 23. januar 2020

Kunstakademiet Socialpsykiatrisk Center Syd udstiller på Remisen Brande.

Se opslaget her.

 

 

Socialpsykiatrisk Center Syd
Ørbæklund 1a  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 37 00  -  socialpsykiatriskcentersyd@ikast-brande.dk