Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Åben dialog

Åben dialog på SCS:

Tanken er at bruge netværket, som en ressource i beboernes/brugernes recovery proces. Tilgangen har vundet stor anerkendelse verden over. Der er evidens for tilgangen, bl.a. har det for psykotiske patienter vist sig over en 5-årig opfølgningsperiode, at de fleste vender tilbage til arbejde eller uddannelse og at mere end 80 % ikke længere har psykotiske symptomer. 

Ideen med projekt Åben Dialog er med udgangspunkt  i de evidens baserede resultater fra Finland, som vi ønsker at afprøve i praksis i forhold til 5 udvalgte beboere i Syd og 2 beboere i Nord.

Oprindelsen:

Gennem uddannelse i psykosocial rehabilitering, har vi fået fokus på, hvordan vi kan optimere den rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien i Ikast-Brande kommune set ud fra et recovery orienteret perspektiv, hvor beboernes/brugernes recovery proces fremmes gennem åben dialog.

Læs mere om åben dialog og oprindelsen til det her:  Sind.dk: Åben dialog

Du kan desuden læse vores projektbeskrivelse her, som vi lavede ved opstarten af projektet.

Som en del af projektet indgår også temaaftener, for brugere og pårørende.
Der har været afholdt 4 i 2015, og der kommer 4 mere i 2016.
Idéen er at skabe et netværk for pårørende og brugere, som kan styrke og inspirere hinanden - og dermed blive ressourcer for hinanden.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Rikke Bitsch
Rehab - instruktør
ribic@ikast-brande.dk
Tlf. 99 60 37 44

                 

Kasper Futtrup Pedersen
Recovery - coach
kfped@ikast-brande.dk
Tlf. 99 60 37 30

Socialpsykiatrisk Center Syd
Ørbæklund 1a  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 37 00  -  socialpsykiatriskcentersyd@ikast-brande.dk