Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aktivitetscenter

Har tilbud om aktiviteter i hverdagene mellem kl. 8.00 og 16.00, hvor der er faguddannet personale til stede.

Tilbuddene kan være bl.a. kreativt værksted, motion, pr-gruppe, udeliv, og  fastlægges for ½ år ad gangen i samarbejde med brugerne.
Du skal visiteres til et § 104-tilbud for at kunne deltage.

Ture og udflugter bliver løbende arrangeret og kan ses på opslagstavlen ved Caféen.

 

Aktivitetscentret tlf.: 99 60 37 06

Vi har lavet en folder, der beskriver de mange aktiviteter, som vi udøver i aktivitetscenteret: folder om aktivitetscentret.

Hent et skema med de faste daglige aktiviteter: aktivitetsplan.

Aktivitetsplan for Vintersæson fra uge 43 

Lige uger

Ulige uger

 

Ture ud af huset:

 

Socialpsykiatrisk Center Syd
Ørbæklund 1a  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 37 00  -  socialpsykiatriskcentersyd@ikast-brande.dk