Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Risikobaseret tilsyn.

tilsynSom det første botilbud i Ikast-Brande har vi haft Risikobaseret tilsyn.

2 "oversygeplejersker" fra Styrelsen for dansk Patientsikkerhed har det meste af dagen d. 29. juni været i huset for at gennemgå instrukser for sundhedsindsatser, journalføring i alle punkter vedrørende sundhedsindsatser i CSC, medicinliste, behandlingsplaner, hygiejneregler, ansvars og kompetence beskrivelse - medicinhåndtering osv. ialt 35 målepunkter.
Tilbagemeldingen til Linda og Birthe var, at overordnet set havde vi fuld styr på alle sundhedsopgaver - de oplevede sjældent at besøge et botilbud, hvor der var så meget styr på sundhedsindsatserne og dokumentationen af samme.
Samtidig gav de ros til de 2 assistenter, som de havde været sammen med i formiddag - de var imponeret over deres engagement og indsats i sundhedsopgaverne.
Så hermed stor tak og ros til de 2 assistenter, Birgit V og Sanne som var i " ilden" i 3 timer.

Der var 4 mindre ting, som ikke var 100% iorden.
Bl.a. skulle navnet på den ordinerende læge stå under hver enkelt ordineret medicin.
Efter ca. 6 uger vil vi får en rapport fra Styrelsen for dansk Patientsikkerhed ifht. opfølgning på de 4 målepunkter.
Vi har herefter 3 uger vedr. høringssvar og medsender opfølgning på ændringer.
Da det er 4 mindre ting, forventer jeg ikke andet end at de accepterer vores ændringer og at vi ikke hører mere før næste tilsyn.

Alt i alt en positiv oplevelse og dejligt at få bekræftet, at vi er " SUPER GODE".
Godt gået og stor ros for det ekstra "benarbejde", medicingruppen har klaret de sidste uger.

På vegne af Linda og Birthe

 

Opdateret september 2017.

Så er den endelige rapport fra tilsynet klar.
Rapporten fastslår, at vi på alle punkter opfylder de stillede krav.
Du kan se rapporten, samt følgebrevet her:

Følgebrev.

Rapporten.

Rapporten vil også kunne findes på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed.

Socialpsykiatrisk Center Syd
Ørbæklund 1a  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 37 00  -  socialpsykiatriskcentersyd@ikast-brande.dk