Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Information om Bruger- og aktivitetsråd på Socialpsykiatrisk Center Syd.

Der har været afholdt generalforsamling i Brugerrådet den 15-3-2019. Her blev det besluttet at nedlægge Brugerrådet og i stedet oprette et Bruger og aktivitetsråd. Baggrunden for nedlæggelse af Brugerrådet og etablering af et nyt Bruger og aktivitetsråd skal bl.a. ses i sammenhæng med, at der var ønske om konkrete ændringer i vedtægterne samt at få flere medlemmer af rådet.
Brugerrådet havde fungeret siden december 2011.
Det nye Bruger - og aktivitetsråd arbejder ud fra samme formål, fx at være en ligeværdig dialogpartner i drøftelser, der vedrører de daglige funktioner, tilbud etc. Det er vigtigt for Socialpsykiatrisk Center Syd, at beboere og brugere oplever et højt informationsniveauet, høj grad af medindflydelse på hvad der sker i huset etc.
Brugerrådet deltager i forskellige arrangementer, bl.a. deltager de i de årlige dialogmøder med politikerne.

Du er som beboer / bruger altid meget velkommen til at fremkomme med ris/ros, spørgsmål og emner du vil have bragt op til Bruger og aktivitetsrådet.! Vi har brug for du støtter op om vores arbejde - sammen kan vi mere.
Alle beboere og brugere inviteres til generalforsamling og et stormøde en gang om året.

Information fra Bruger og aktivitetsrådet hænges på opslagstavlen ved Caféen, og der er også mulighed for at orientere sig via hjemmesiden.
Der er altid en medlem fra Bruger og aktivitetsrådet som deltager i Værestedsmøderne på mandage i ulige uger.

 

Bruger- og aktivitetsrådets medlemmer:

Formand: Thomas Andersen
Næstformand: Tanja Kanne,
Sekretær: Nanna Christoffersen
Menig medlemmer: Sonni Pedersen & Lene Østergaard

 

Øvrige menige medlemmer: 
Linda Engelbreth (Leder)
Steen Lund (personale fra huset)

 

Vedtægter for Bruger- og aktivitetsrådet kan læses på hjemmesiden.
Referaterne fra Bruger- og aktivitetsråds kan læse på hjemmesiden.

Socialpsykiatrisk Center Syd
Ørbæklund 1a  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 37 00  -  socialpsykiatriskcentersyd@ikast-brande.dk