Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Igangværende projekter

ideVi er et botilbud med stor diversitet, åben dialog og masser af humor.
Vi har en god kultur og vi har store ambitioner.
Vores ambitioner afspejler sig i en engageret medarbejdergruppe, som brænder for kerneopgaven og en ledergruppe der støtter og udfordrer hinanden.

Og netop dette engagement giver anledning til en lind strøm af ideer og forbedringer af vores tilbud.
Alle disse ideer kigger vi løbende på og udvælger de bedste med henblik på at få dem implementeret blandt vores eksisterende tilbud.
I udvælgelsen har vi fokus på værdiskabelse, hvor vi i alle henseender sætter borgeren i centrum og i implementeringen går vi meget systematisk til værks for at sikre, at vi lærer så meget så muligt i processen.

 

Herunder kan du se et udsnit af de projekter, vi pt. har kørende:

Aftenstruktur.
Et projekt med det mål at skabe flere fælles aktiviteter både i og uden for huset og at beboernes ressourcer kommer i spil.

Ansvar for egen medicin.
Et projekt med de mål, at beboerne opnår mestringsstrategier i håndtering af egen medicin og i det omfang det er muligt, selv administrerer egen medicin. At tidsforbruget på medicinadministrationsdelen effektiveres i hverdagen og at der sker et fald i UTH medicinindberetninger.

Kunstakademi.
Et projekt med det mål, at den enkelte deltager finder sin egen udtryksform gennem undervisning i teori og praksis og opnår et større selvværd og selvstændighed.

Mit liv - min sundhed.
Et projekt med det mål, at deltagerne opnår en bedre sundhed, livsglæde og øget selvværd.

Onsdagsaktivitet.
Et projekt med de mål at skabe rum for meningsfulde aktiviteter med mulighed for, at udvikle sig i relationer til og med andre, samt at give brugerne mulighed for indflydelse på planlægningen.

Sundhed i balance.
Et projekt med det mål at motivere borgere og personale i socialpsykiatrien til en sundere livsstil.

Ny organisering 2018.
Et projekt med de mål at skabe en ny organisationsform, som er bedre gearet i forhold til de ressourcer, der er til stede og med henblik på de opgaver, der ligger i forhold til Kernoopgaven.

Meningsfuld fritid.
Et projekt med det mål at den enkelte beboer / bruger på længere sigt opnår reel inklusion ved selvstændigt at deltage i fritidsaktiviteter i lokalsamfundets foreninger.

 

Socialpsykiatrisk Center Syd
Ørbæklund 1a  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 37 00  -  socialpsykiatriskcentersyd@ikast-brande.dk