Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Nyttige links

Socialpsykiatrisk Center Nord
http://www.socialpsykiatrinord.ikast-brande.dk/

Gartneriet Garland
http://www.garland.ikast-brande.dk/

Landsforeningen Sind.
http://www.sind.dk/

Psykisk Sårbar.
http://www.psykisksaarbar.dk/Forside

Bedre Psykiatri.
En hjemmeside for for pårørende.
http://www.bedrepsykiatri.dk/

En af os.
Bryd tabuet.
http://www.en-af-os.dk/

Psykiatrifonden.
Oplysning, kurser, bøger, hotline mm.
http://www.psykiatrifonden.dk/

Region Midtjylland.
http://www.regionmidtjylland.dk/psykiatri+og+social/psykiatri

Ungekompasset.
Hvor unge kan søge hjælp og oplysning.
http://www.ungekompasset.dk/Forside

ADHD-foreningen.
http://www.adhd.dk/

Stemmehørernetværket.
http://www.stemmehoerer.dk/

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.
http://www.lmsnyt.dk/

Landsforeningen for pårørende til spiseforstyrrede.
http://www.pslandsforening.dk/

Angstforeningen.
http://www.angstforeningen.dk/

Depressionsforeningen.
http://depressionsforeningen.dk/

Skizofreni.
Unge med skizofreni.
http://ungmedskizofreni.dk/

Skizofreniforeningen.
http://skizofreniforeningen.dk/

OCD-foreningen.
http://ocd-foreningen.dk/

Borderlineforeningen.
http://www.borderlineforeningen.dk/

Bipolarforeningen.
http://www.bipolarforeningen.dk/

Diabetesforeningen.
http://www.diabetes.dk/

LAP: Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere.
http://www.lap.dk/

Retsinformation.
Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til alle gældende regler og til Folketingets Forhandlinger, lov- og beslutningsforslag m.v.
https://www.retsinformation.dk/

Netdoktor.
Omfattende side, bl.a. med oplysninger om alle medicinpræparater.
http://www.netdoktor.dk/

Psyknet.
Psykiatriside, redigeret af overlægerne Søren Blinkenberg og Per B. Vendsborg.
Artikler, brevkasse m.v.
http://psyknet.dk/

Sindnet.
Tilbyder netværksdannelse for sindslidende og andre psykisk sårbare, her under pårørende.
http://www.psyken.dk/

 

Socialpsykiatrisk Center Syd
Ørbæklund 1a  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 37 00  -  socialpsykiatriskcentersyd@ikast-brande.dk