Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Politikker

Virksomhedsgrundlag
Servicedeklaration
Kerneopgaven
Trivselsvilkår for fællesarealerne
Pårørende politik
Pårørende politik Ikast-Brande Kommune

 

 

Virksomhedsgrundlag.

Virksomhedsgrundlaget for Socialpsykiatrisk Center Syd har til formål at give et nuanceret og præcist billede af aktiviteter, mål og dagligdag.
Det er hensigten, at virksomhedsgrundlaget kan medvirke til at informere det politiske system, den kommunale forvaltning og samarbejdspartnere om driften af Socialpsykiatri Syd.

 

Du kan downloade hele virksomhedsgrundlaget og orientere dig om vore værdier, organisation, personale, praktiske forhold, etc. her: Virksomhedsgrundlag 2018

 

 

Servicedeklaration.

Socialpsykiatri Syds servicedeklaration giver dig en beskrivelse af hvem vi er, alle vore tilbud, hvordan de forvaltes og hvilke forventninger, du kan få indfriet.
Man kan sammenligne lidt med en varedeklaration, som nøje angiver, hvad der er i varen.

 

Om vore værdier og normer står blandt andet:

 • I forhold til beboere, brugere og personale tilknyttet socialpsykiatri Syd tror vi på, at deres indflydelse og ansvar som udgangspunkt medvirker til kontrol over eget liv, sikrer værdighed og integritet og sikrer, at udviklingen af tilbud følger beboere, brugere og personalets behov og ønsker.
 • Vi tror på, at kompetencer udvikles gennem relationer, og derfor er det af væsentlig betydning, at der til stadighed er fokus på og skabes nye "læringsrum", hvor relationer udvikles, og kompetencer kan tilegnes.
 • Gensidig respekt betyder for os ansvarlighed og pligt til at tage initiativ. Gensidig respekt betyder også, at man har retten til at bekymre sig om andre og pligten til at hæve stemmen, hvis noget skal være anderledes.

Servicedeklarationen er på 31 sider og kan downloades i pdf-format her: Servicedeklaration 2017

 

 

Kerneopgaven.

Overordnet definition på Kerneopgaven i psykiatri og handicap området Ikast-brande Kommune:

"Vi lykkes i Psykiatri og Handicap, når mennesker med særlige udfordringer gives mulighed for et liv med mening og udvikling."


Definitionen på Kerneopgaven i socialpsykiatrien i Ikast-brande Kommune:

"Vi lykkes i socialpsykiatrien når borgere oplever mulighed for at skabe sig et liv med mening og udvikling."

For netop at have fokus på det i hverdagen, har vi bl.a. denne plakat hængende flere steder.

 

 

Trivselsvilkår for fællesarealerne.

Fællesarealer omfatter den del af Ørbæklund, der ikke er boafsnit, samt fællesarealet tilknyttet boafsnittene.

 1. Alle har ansvar for at udvise hensyn og sørge for, at der er en ordentlig tone ud fra en ligeværdig tilgang.
 2. Indtagelse af alkohol er ikke tilladt på fællesarealerne.
 3. Indtagelse af andre rusmidler er ikke tilladt overhovedet.
 4. Dog kan ledelsen ved særlige lejligheder give tilladelse til, at der serveres alkohol.
 5. Ophold i fællesarealerne er ikke tilladt, hvis man er beruset eller på anden måde påvirket.
 6. Rygning er ikke tilladt indendørs.
 7. Der må ryges udendørs, askebægrene SKAL anvendes.
 8. Lydstyrke på radio/tv skal tilpasses, så ingen føler sig generet heraf.
 9. Flertallet bestemmer om radio/tv skal være tændt.
 10. Man må gerne medbringe og anvende sin bærbare pc, men lyden skal være slået fra.
 11. Det henstilles, at mobiltelefoner er "på lydløs", og at man går væk fra fællesskabet, hvis man vil tale i telefon.
 12. Man er ansvarlig for at rydde op efter sig selv og for at slukke for lys, tv, radio, pc og levende lys, når et lokale forlades.
 13. Af hensyn til egen og andres nattesøvn skal fællesarealerne forlades inden kl. 23.
 14. Cafeen forlades og aflåses kl. 22.
 15. Al lån, handel og bytte brugerne imellem er på eget ansvar.
 16. Hvis man har gæster med, har man ansvar for, at de efterlever trivselsvilkårene.
 17. Man kan tage sin hund med, såfremt den er omgængelig. Hunde må ikke medtages i Caféen.
 18. Fællesarealerne tilknyttet boafsnittene er forbeholdt beboerne.

Godkendt af brugere, personale og ledelse november 2016
Du kan hente Trivselsvilkår for boafsnittene i pdf-format her: Trivselsvilkår
Du kan hente Trivselsvilkår for Cafeen og værestedet i pdf-format her: Trivselsvilkår

 

Pårørende politik.

For beboer og deres pårørende på Socialpsykiatrisk Center Syd

Pårørende politik:

 • De pårørende kan løbende opdateres om beboers / brugers tilstand / situation, såfremt der foreligger en samtykke erklæring herom, underskrevet af beboeren / brugeren.
 • De pårørende har mulighed for at deltage i arrangementer ud af huset hver onsdag, betinget af, at der er plads i bussen / bilerne.
  Beboere / brugere har første prioritet.
 • De pårørende har efter aftale med beboeren / brugeren mulighed for at deltage i fælles spisning / cafeaftner og foredrag i huset.
 • Der er udfærdiget en informations pjece målrettet til de pårørende.
 • Der afholdes velkomstaftner på de enkelte boafsnit for nye beboere og deres pårørende umiddelbart efter indflytningen. Der deltager altid et brugerrådsmedlem i velkomstaftnen.
 • De pårørende opfordres til at deltage i de forskellige arrangementer på Socialpsykiatrisk Center Syd, f.eks. Sindets dag.
  Beboere / brugere opfordres til, at give deres pårørende relevant information såsom opslag etc.
  Personalet er den enkelte beboer / bruger behjælpelig med dette.
 • Der afholdes undervisningsdag for de pårørende 1 gang årligt. Her vil der blive givet relevant information om Socialpsykiatrisk Center Syd samt relevant undervisning om psykiatriske lidelser etc.
 • Beboere / brugere ønsker ikke, at de pårørende anvendes som frivillige på Socialpsykiatrisk Center Syd, da de ønsker adskillelse af det at være pårørende og det at indgå som frivillig i huset.
  Undtaget: "hjælpere" på Sindets dag, Mini OL samt som oplægsholder.
 • Brugerrådet ønsker ikke, at de pårørende skal være en del af Brugerrådet, dvs. at der ønskes et Brugerråd - ikke et bruger- og pårørenderåd.
 • Pårørende politikken skal efterleves og politikken skal evalueres hvert år i oktober måned.

Pårørende politikken er udfærdiget og godkendt i Brugerrådet 2018.
Folderen vil en gang årligt blive evalueret i forbindelse med evalueringen af politikken.
Politikken kan hentes her som som en pdf-fil.

 

 

Socialpsykiatrisk Center Syd
Ørbæklund 1a  -  7330 Brande
Tlf. 99 60 37 00  -  socialpsykiatriskcentersyd@ikast-brande.dk