; ; Tilgange og metoder
Gå til hovedindhold

Tilgange og metoder

Få et indblik i vores faglige tilgange og metoder som understøtter den recoveryorienteret rehabilitering

Modellen skitserer de grundlæggende faglige forudsætninger alle medarbejdere på Socialpsykiatrisk Center Syd skal være i stand til at udvise på adfærds niveau.

Formålet er at sikre et højt fagligt niveau.
De medarbejdere som ikke har uddannelse/kursus i nedenstående skal indledningsvist via intern / ekstern undervisning erhverve sig disse kompetencer.

Modellen skitserer de områder der er muligheder for at specialisere sig på i Socialpsykiatrisk Center Syd.

Det præcise omfang af muligheder for specialisering / uddannelse er med udgangspunkt i organisationens kompetenceudviklingsstrategi og beboere / brugeres konkrete behov.