Skip to main content

Tilgange og metoder

Få et indblik i vores faglige tilgange og metoder.

Fagligt fundament

Modellen skitserer de grundlæggende faglige forudsætninger alle medarbejdere på Socialpsykiatrisk Center Syd skal udvise på adfærds niveau.

Formålet er at sikre et højt fagligt niveau.
De medarbejdere som ikke har uddannelse/kursus i nedenstående skal indledningsvist via intern / ekstern undervisning erhverve sig disse kompetencer.

Specialiseringsmuligheder

Modellen skitserer de områder der er muligheder for at specialisere sig på i Socialpsykiatrisk Center Syd.

Det præcise omfang af muligheder for specialisering / uddannelse er med udgangspunkt i det afsatte budget til uddannelse, samt den tid der er afsat til indirekte tid / uddannelse.