; ; Bruger- og aktivitetsrådet
Gå til hovedindhold

Bruger- og aktivitetsrådet

Bruger- og aktivitetsrådet er midlertidigt nedlagt - foreløbig frem til december 2022

Højt informationsniveau og medindflydelse
Det er vigtigt for Socialpsykiatrisk Center Syd, at beboere og brugere oplever et højt informationsniveauet, høj grad af medindflydelse på hvad der sker i huset etc.
Bruger- og aktivitetsrådet deltager i forskellige arrangementer, bl.a. deltager de i de årlige dialogmøder med politikerne.

Du er som beboer / bruger altid meget velkommen til at fremkomme med ris/ros, spørgsmål og emner du vil have bragt op til Bruger- og aktivitetsrådet. Vi har brug for du støtter op om vores arbejde - sammen kan vi mere.

Alle beboere og brugere inviteres til generalforsamling og et stormøde en gang om året.

Information fra Bruger- og aktivitetsrådet hænges på opslagstavlen ved Caféen og der er også mulighed for at orientere sig her på hjemmesiden.
Der er altid et medlem fra Bruger- og aktivitetsrådet som deltager i væresteds møderne om mandagen i ulige uger.

Bruger- og aktivitetsrådet er midlertidigt nedlagt - foreløbig frem til december 2022.

Vi lægger referat fra de afholdte møder her, så det er muligt for alle at følge med i, hvilke ting der rør sig i Bruger- og Aktivitetsrådet.

Dagsorden & Referater 2022

Referat fra Bruger og aktivitetsråd:
Den 4. april 2022

Referat fra Bruger og aktivitetsråd:
Den 8. juni 2022

 

Dagsorden & Referater 2021

Referat fra Bruger og aktivitetsråd:
Den 22. september 2021

Referat fra Bruger og aktivitetsråd:
Den 8. marts 2021

Referat fra Bruger og aktivitetsråd:
Den 10, maj 2021

Dagsorden & Referater 2020

Dagsorden for Bruger og Aktivitetsrådets møde
Den 14. december 2020

Referat fra Generalforsamling:
Den 9. oktober 2020

Referat fra Bruger og aktivitetsråd:
Den 14. september 2020