Skip to main content

Bruger- og aktivitetsrådet

Information og referater

Højt informationsniveau og medindflydelse
Det er vigtigt for Socialpsykiatrisk Center Syd, at beboere og brugere oplever et højt informationsniveauet, høj grad af medindflydelse på hvad der sker i huset etc.
Brugerrådet deltager i forskellige arrangementer, bl.a. deltager de i de årlige dialogmøder med politikerne.

Du er som beboer / bruger altid meget velkommen til at fremkomme med ris/ros, spørgsmål og emner du vil have bragt op til Bruger og aktivitetsrådet. Vi har brug for du støtter op om vores arbejde - sammen kan vi mere.

Alle beboere og brugere inviteres til generalforsamling og et stormøde en gang om året.

Information fra Bruger og aktivitetsrådet hænges på opslagstavlen ved Caféen og der er også mulighed for at orientere sig her på hjemmesiden.
Der er altid et medlem fra Bruger og aktivitetsrådet som deltager i Værestedsmøderne om mandagen i ulige uger.

Bruger- og aktivitetsrådets medlemmer:

Formand:
Camilla Storgaard Jensen
Tlf: 42777219
Mail: cille1033@hotmail.com

Næstformand:
Sonni Pedersen
Tlf: 21965284
Mail: sonnipeder@gmail.com

Sekretær:
Nanna Christoffersen

Menig medlem:
Maria Frank Hansen

Menig medlem:
Brian Luppes

Menig medlem:
Gitte Kaas Willestofte

Vedtægter for brugerråd i Socialpsykiatrisk Center Syd, Ikast-Brande Kommune.

Referater

Vi lægger referat fra de afholdte møder her, så det er muligt for alle at følge med i, hvilke ting der rør sig i Bruger- og Aktivitetsrådet.

Referater 2020
Generalforsamling:
9. oktober 2020

Bruger og aktivitetsråd:
14. september 2020