Gå til hovedindhold

Bruger- og aktivitetsrådet

Information og referater

  • Læs op

Højt informationsniveau og medindflydelse
Det er vigtigt for Socialpsykiatrisk Center Syd, at beboere og brugere oplever et højt informationsniveauet, høj grad af medindflydelse på hvad der sker i huset etc.
Bruger- og aktivitetsrådet deltager i forskellige arrangementer, bl.a. deltager de i de årlige dialogmøder med politikerne.

Du er som beboer / bruger altid meget velkommen til at fremkomme med ris/ros, spørgsmål og emner du vil have bragt op til Bruger- og aktivitetsrådet. Vi har brug for du støtter op om vores arbejde - sammen kan vi mere.

Alle beboere og brugere inviteres til generalforsamling og et stormøde en gang om året.

Information fra Bruger- og aktivitetsrådet hænges på opslagstavlen ved Caféen og der er også mulighed for at orientere sig her på hjemmesiden.
Der er altid et medlem fra Bruger- og aktivitetsrådet som deltager i væresteds møderne om mandagen i ulige uger.

Formand:
Maria 
Tlf: 27292511
E-mail: rammsteinforlife17@gmail.com

Næstformand:
Lasse 
E-mail: lasseboejgaard@hotmail.com

Sekretær:
Jan 
Tlf: 27152702
E-mail: jan_andersen_@hotmail.com

Menig medlem:
Brian 
Tlf.: 29831797
Tlf.: 51801797
E-mail: napa9rui@gmail.com

Vi lægger referat fra de afholdte møder her, så det er muligt for alle at følge med i, hvilke ting der rør sig i Bruger- og Aktivitetsrådet.

Dagsorden & Referater 2021

Referat fra Bruger og aktivitetsråd:
Den 22. september 2021

Referat fra Bruger og aktivitetsråd:
Den 8. marts 2021

Referat fra Bruger og aktivitetsråd:
Den 10, maj 2021

Dagsorden & Referater 2020

Dagsorden for Bruger og Aktivitetsrådets møde
Den 14. december 2020

Referat fra Generalforsamling:
Den 9. oktober 2020

Referat fra Bruger og aktivitetsråd:
Den 14. september 2020