Skip to main content

Studerende/elever/praktikanter

Nyttig viden i forhold til uddannelse

For SOSU elever

Kære elev.
Ørbæklund er praktikstedet, hvor du får mulighed for at tage ansvar og udvikle kompetencer i samarbejde med medarbejdere og brugere.


Medarbejderne har alle forskellige menneskelige og faglige kvalifikationer, der bruges positivt i det daglige arbejde. Det er vigtigt, at vi har det godt med hinanden, samt at der er plads til både alvoren og humoren i hverdagen.
Ørbæklund er et sted, som er i konstant udvikling og omstilling, hvor målet er at skabe læring i hverdagen, både på det individuelle samt teambaseret plan.

Vi arbejder ud fra fælles visioner, fælles mål, koordineret handling og teamsamarbejde. Der lægges stor vægt på, at beboerne har høj grad af selvbestemmelse og medindflydelse.

Vi arbejder ud fra et eklektisk syn med hovedvægt lagt på efterfølgende nævnte metoder i ikke prioriteret rækkefølge:
De kognitive principper, miljøterapi, omsorgsbegrebet, empowerment, recovery, jeg- støttende / styrkende omsorg, kontaktpersonfunktion samt værdsættende metode.

Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

Herunder kan du downloade relevant materiale i printvenligt pdf-format:


Velkomstmateriale

Forventninger til elever

Praktikperiodens faser

Indhold i en beboerfremlægning

Refleksionsmodellen

Pædagogstuderende

jf. Bekendtgørelse nr. 354 af 07/04/2017 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2020.

Herunder kan du downloade relevant materiale i printvenligt pdf-format:

Praktikbeskrivelse

Velkomstmateriale

Jobtræning/løntilskudsjob

Procedure vedr. aftaler om fleksjob, job på særlige vilkår og løntilskuds- og skånejob i Socialpsykiatrisk Center Syd.

Socialpsykiatrisk Center Syd (SCS) har pligt til at stille et antal løntilskudsjobs/skånejobs til rådighed, op til 50 ansatte: 1 pr. 5 ordinært ansatte - over 50 ansatte og herefter 1 pr. 10 ansatte.
Ansættelse af personer i løntilskudsjob må ikke ske på bekostning af faste stillinger, hvilket betyder at de ikke må erstatte fast personale fx arbejde alene i køkkenet.
Udgiften til løn til den ledige i løntilskudsjob / jobtræning påhviler ikke det enkelte arbejdssted, men afholdes af arbejdsmarkedsafdelingens budget.

En virksomhedspraktik er ledige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har brug for en afklaring i 4 uger.
Et løntilskudsjob er ledige, der har et klart mål for beskæftigelsen og behov for opkvalificering, og kan højst vare i 1 år.

Vi har i SCS indgået et samarbejde med jobcentret og oprettet et virksomhedscenter, hvor vi får her betaling for at modtage ledige med faglige, sproglige eller sociale problemer, der kan komme i virksomhedspraktik i op til 13 uger med mulighed for forlængelse, og vi har løbende et samarbejde med jobkonsulenten og praktikanten, hvor vi evaluerer forløbet.

Se den fulde procedure som pdf her.