; ; Studerende/elever/praktikanter
Gå til hovedindhold

Studerende/elever/praktikanter

Nyttig viden i forhold til uddannelse

Socialpsykiatrisk Center Syd er et praktiksted, hvor du har mulighed for at tage ansvar og udvikle kompetencer i samarbejde med medarbejdere, beboere og brugere.

Medarbejderne har forskellige menneskelige og faglige kvalifikationer, der bruges positivt i det daglige arbejde. Det er vigtigt, at vi har det godt med hinanden, samt at der er plads til både alvoren og humoren i hverdagen.

Der lægges stor vægt på, at beboerne/brugerne har høj grad af selvbestemmelse og medindflydelse. 

Vi arbejder ud fra en fælles definition i psykiatri og handicapafdelingen samt socialpsykiatriens definition på kerneopgave samt et eklektisk syn med hovedvægt lagt på efterfølgende nævnte tilgange og metoder i ikke prioriteret rækkefølge:
De kognitive principper, miljøterapi, empowerment, recoveryorienteret tilgang, åben dialog, jeg- støttende / styrkende omsorg, kontaktpersonfunktion samt værdsættende metode.

Herunder kan du downloade relevant materiale i printvenligt pdf-format:

Velkomstmateriale

Forventninger til elever

Praktikperiodens faser

Indhold i en beboerfremlægning

Refleksionsmodellen

Socialpsykiatrisk Center Syd er et praktiksted, hvor du har mulighed for at tage ansvar og udvikle kompetencer i samarbejde med medarbejdere, beboere og brugere.

Herunder kan du downloade relevant materiale i printvenligt pdf-format:

Praktikbeskrivelse

Velkomstmateriale

Procedure vedr. aftaler om fleksjob, job på særlige vilkår og løntilskuds- og skånejob i Socialpsykiatrisk Center Syd.

Socialpsykiatrisk Center Syd har pligt til at stille et antal løntilskudsjobs/skånejobs til rådighed, op til 50 ansatte: 1 pr. 5 ordinært ansatte - over 50 ansatte og herefter 1 pr. 10 ansatte.
Ansættelse af personer i løntilskudsjob må ikke ske på bekostning af faste stillinger, hvilket betyder at de ikke må erstatte fast personale fx arbejde alene i køkkenet.
Udgiften til løn til den ledige i løntilskudsjob / jobtræning påhviler ikke det enkelte arbejdssted, men afholdes af arbejdsmarkedsafdelingens budget.

En virksomhedspraktik er ledige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har brug for en afklaring i 4 uger.
Et løntilskudsjob er ledige, der har et klart mål for beskæftigelsen og behov for opkvalificering, og kan højst vare i 1 år.

Der er indgået et samarbejde med jobcentret og oprettet et virksomhedscenter, hvor vi får her betaling for at modtage ledige med faglige, sproglige eller sociale problemer, der kan komme i virksomhedspraktik i op til 13 uger med mulighed for forlængelse, og vi har løbende et samarbejde med jobkonsulenten og praktikanten, hvor vi evaluerer forløbet.

Se den fulde procedure som pdf her.