; ; Overordnede rammer
Gå til hovedindhold

Overordnede rammer

Rammerne for Socialpsykiatrisk Center Syd

Virksomhedsgrundlaget for Socialpsykiatrisk Center Syd har til formål at give et nuanceret og præcist billede af aktiviteter, mål og dagligdag.
Det er hensigten, at virksomhedsgrundlaget kan medvirke til at informere det politiske system, den kommunale forvaltning og samarbejdspartnere om driften af Socialpsykiatrisk Center Syd.

Du kan læse hele virksomhedsgrundlaget og orientere dig om Centrets værdier, organisering, personale, praktiske forhold, etc. her: Virksomhedsgrundlag 2019-2020

Socialpsykiatrisk Center Syds servicedeklaration giver dig en beskrivelse af hvem vi er, alle de forskellige tilbud, hvordan de forvaltes og hvilke forventninger, du kan få indfriet. Man kan sammenligne lidt med en varedeklaration, som nøje angiver, hvad der er i varen.

Om værdier og normer står blandt andet:
I forhold til beboere, brugere og personale tilknyttet socialpsykiatri Syd tror vi på, at deres indflydelse og ansvar som udgangspunkt medvirker til kontrol over eget liv, sikrer værdighed og integritet og sikrer, at udviklingen af tilbud følger beboere, brugere og personalets behov og ønsker.

Vi tror på, at kompetencer udvikles gennem relationer, og derfor er det af væsentlig betydning, at der til stadighed er fokus på og skabes nye "læringsrum", hvor relationer udvikles, og kompetencer kan tilegnes.
Gensidig respekt betyder for os ansvarlighed og pligt til at tage initiativ. Gensidig respekt betyder også, at man har retten til at bekymre sig om andre og pligten til at hæve stemmen, hvis noget skal være anderledes.
Servicedeklarationen kan downloades og læses i pdf-format her: Servicedeklaration 2022

Overordnet definition på Kerneopgaven i psykiatri og handicap området Ikast-brande Kommune:

"Vi lykkes i Psykiatri og Handicap, når mennesker med særlige udfordringer gives mulighed for et liv med mening og udvikling."

Definitionen på Kerneopgaven i socialpsykiatrien i Ikast-brande Kommune:

"Vi lykkes i socialpsykiatrien når borgere oplever mulighed for at skabe sig et liv med mening og udvikling."

For netop at have fokus på det i hverdagen, har vi bl.a. denne plakat hængende flere steder.

Godkendt af brugere, personale og ledelse marts 2021

Du kan læse Trivselsvilkår for boafsnittene i pdf-format her: Trivselsvilkår
Du kan læse Trivselsvilkår for Cafeen og værestedet i pdf-format her: Trivselsvilkår

Psykiatri- og Handicapområdet i Ikast-Brande Kommune er ligesom de andre fagområder en del af det dialogbaserede aftalesystem. Det betyder, at Psykiatri- og Handicapområdet hvert andet år udarbejder aftaler, der beskriver, hvad området vil sætte særligt fokus på.

Se aftalemålene for socialpsykiatrien 2021-2022 her

Denne strategi skal understøtte Byrådets vision for 2018-2025 og samtidig være et pejlemærke for retningen og udviklingen af det specialiserede voksenområde i de kommende år.

Se Strategi for psykiatri- og handicapområdet 2019 - 2022 her

Se serviceniveaubeskrivelsen for Ikast-Brande Kommune her